Specjalizacja: Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłych. Pracuje w następujących obszarach: trudne sytuacje życiowe/kryzysy emocjonalne, zaburzenia nastroju, problemy w relacjach interpersonalnych, radzenie sobie ze stresem, zaburzenia odżywiania, trudności zawodowe, poszukiwanie poczucia sensu w życiu, problemy związane z okresem dojrzewania, psychoedukacja.

Doświadczenie: Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w poznańskim hospicjum. Odbyła staże w Poradni Zdrowia Psychicznego i Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania w Poznaniu. Prowadziła warsztaty dla młodzieży i nauczycieli o tematyce zaburzeń odżywiania.

Wykształcenie: Psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.