Specjalizacja: Głównym obszarem moich zainteresowań i specjalizacji jest praca z dziećmi i młodzieżą. Pomagam wspierać rozwój dzieci od 6 roku życia.
Zajmuje się również psychoedukacją. Bardzo bliski jest mi nurt „Rodzicielstwa Bliskości”.
Oferuję też diagnostykę osób neuroatypowych. Pracuję metodami behawioralnymi i poznawczymi a także psychoedukacyjnymi.

Doświadczenie: Po studiach odbyłam staż praktyczny w poradni Psychomedic „Psycholog Dziecięcy – praktyk”.
Od 15 lat pracuję w LUX MED gdzie wspieram Pacjentów w ich trudnych sytuacjach zdrowotnych a także kryzysowych .

Wykształcenie: Ukończyłam jednolite studia magisterskie a także studia podyplomowe w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS.
Uczestniczyłam w rocznym szkoleniu w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży.
Poza studiami magisterskimi i podyplomowymi, wiedzę zdobywałam na certyfikowanych kursach i szkoleniach, np.:
– „Trener Umiejętności Społecznych 1 i 2″
– „Jak pracować z młodymi osobami z problemem otyłości? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów.”
– „Co każdy terapeuta powinien widzieć o uzależnieniach behawioralnych? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów.”