Specjalizacja: Specjalizuje się w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym. Czas ten jest szczególny dla kobiety i par, ważne jest aby kobieta która czuje, że potrzebuje wsparcia czy pracy w jakimś obszarze potrzeb psychologicznych w tym okresie, aby ją otrzymała. Przyjmuje kobiety w ciąży i w czasie wczesnego macierzyństwa.

Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach z innymi, przeżywają smutek i utratę bliskiej osoby lub sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy oraz chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym. Pomaga w dążeniu do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia. Pracuje z osobami zmagającymi się z problemami zawodowymi, mającymi trudności w osiąganiu osobistych celów życiowych, nie radzącymi sobie ze złością i innymi trudnymi uczuciami. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i par. Prowadzi również konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”.

Wykształcenie: Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uczestniczyła w wielu kursach rozwojowych i zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest certyfikowanym coachem ICC, posiada Europejski Certyfikat w Psychoterapii (EAP).