Specjalizacja: Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychotyczne) z uwzględnieniem stanu somatycznego oraz stylu życia pacjenta. Realizuję psychoedukację i dialog z pacjentami i ich bliskimi. Zapewniam wsparcie w przejściowych trudnościach życiowych oraz wyborze oddziaływań niefarmakologicznych.

Doświadczenie: Jestem lekarką w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Obecnie jestem związana z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie na co dzień pracuje w oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz pełnię całodobowe dyżury. Mam doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i szkoleń dla studentów kierunków medycznych oraz pacjentów.

Wykształcenie: Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.