Specjalizacja: Wsparcie w przezwyciężeniu ciężkich kryzysów w życiu osobistym i zawodowym, pomoc w wyjściu z syndromu wypalenia zawodowego oraz na etapie zmian na ścieżce rozwoju kariery. Psychoedukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem. Pomoc w budowaniu tzw. „resilience”, odporności psychologicznej, w konfrontacji z poważnymi problemami osobistymi i kryzysami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

Coaching dla kobiet doświadczających nierównego traktowania i innych przejawów dyskryminacji ze względu na płeć. Prowadzi psychoterapię koncentrującą się na maksymalnym wykorzystaniu osobistych zasobów i ukierunkowaną na odczuwalne polepszenie funkcjonowania w wybranych, problematycznych obszarach.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Gallupa pracując w nurcie psychologii pozytywnej koncentrującym się na przezwyciężaniu trudności i kryzysów oraz rozwoju potencjału osobistego i zawodowego w oparciu o posiadane zasoby oraz podczas prowadzenia praktyki prywatnej. Swoje kompetencje podnosiła na licznych szkoleniach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna człowieka dorosłego (rok ukończenia 1996), konsultant programów rozwojowych The Gallup Organization Poland, praktyk NLP, uczestniczyła w dwuletnim kursie Ustawienia systemowe w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w wybranych modułach szkoleniowych prowadzonych przez Wolfganga Deussera i Gerharda Walpera (Praxis & Institut fuer Systemische Austellungen Darmstadt), w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.