Specjalizacja: Pracuje z osobami dorosłymi, które cierpią z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, przeżywają kryzys życiowy, chcą lepiej poznać siebie, czują się zagubione, utraciły poczucie sensu i celu w życiu, przeżywają trudności w ważnych dla siebie relacjach. Pomaga również rodzicom w radzeniu sobie z “trudnym” zachowaniem dziecka, stawianiu granic, poprawie komunikacji z dzieckiem, rozpoznawaniu swoich uczuć, potrzeb i ograniczeń.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej VIVO w Kobyłce, w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Swoje kompetencje podnoszę uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

Wykształcenie: Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.