Specjalizacja: Udziela wsparcia psychologicznego i prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz starszej młodzieży. Specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z kryzysami i trudnościami, w zaburzeniach depresyjnych oraz lękowych (w tym: fobie, uogólnione, obsesyjno-kompulsywne), w zaburzeniach odżywiania (napadowe objadanie się, zaburzenia obrazu sylwetki), w zaburzeniach osobowości, oraz w zaburzeniach związanych z uzależnieniami.
Pomaga osobom odczuwającym potrzebę zmiany, doświadczającym trudności w relacjach, zmagającymi się z problemami zawodowymi oraz poszukującym wsparcia w redukcji stresu oraz zaburzeń psychosomatycznych.
Udziela wsparcia psychologicznego w kryzysowych sytuacjach życiowych (żałoba, choroba, strata bliskiej osoby).”

Doświadczenie: Jest psychologiem, pracuje terapeutycznie z pacjentami w nurcie poznawczo-behawioralnym. Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk i staży na oddziałach szpitalnych, w przychodniach, domach opieki społecznej zarówno w ramach studiów fizjoterapeutycznych jak i psychologicznych, m.in. Poradnia Zdrowia psychicznego NZOZ „Euromed” w Wieliczce, Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie, Szpital specjalistyczny im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Przed rozpoczęciem praktyki psychoterapeuty pracowała w zespołach HR, gdzie zajmowała się rozwojem zawodowym i osobistym, szkoleniami.

Wykształcenie: Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obroniła tytuł magistra w 2015r. Obecnie jest w trakcie nauki w 4-letniej Szkole Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Ukończyła również Fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Nieustannie uczestniczy w kursach i szkoleniach poszerzających wiedzę psychologiczną, m.in. Diagnostyka Inteligencji Emocjonalnej, Diagnoza narzędziem MMPI-2 w praktyce klinicznej, Diagnoza zdolności poznawczych, Kursy Trenerskie, Szkolenia z tematyki coachingowej, mentoringowej oraz rozwoju zawodowego, itp. Poddaje się regularnej superwizji.