Oferta

Pakiet Wsparcie dla osób doświadczających niezgodności płciowej

W Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA wiemy, że otwartość, akceptacja i tolerancja są kluczowymi postawami, jakich oczekują od nas Pacjenci. Tożsamość płciowa i seksualna to delikatna kwestia, w której niezbędne jest wsparcie kompetentnych specjalistów.

Chcąc zapewnić Pacjentom opiekę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb, zakres naszych usług rozszerzyliśmy o wsparcie kierowane bezpośrednio do osób doświadczających niezgodności płciowej.

Nasi specjaliści każdą osobę traktują w sposób indywidualny, szanując pełną dowolność ekspresji płciowej. Aby jak najlepiej poznać i zrozumieć potrzeby Pacjenta, opiekę rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu, diagnozy a następnie dobieramy terapię tak, aby realizowała poniższe cele:

  • Pomoc w uzyskaniu zgodności między tożsamością płciową, płcią metrykalną i wyglądem ciała, z zastosowaniem metrykalnej, a czasami medycznej i hormonalnej, korekty płci.
  • Wsparcie w przypadku występowania problemów natury psychicznej wynikających ze społecznej stygmatyzacji – wsparcie dla Pacjentów z depresją oraz myślami samobójczymi i autodestruktywnymi.
  • Wydanie opinii psychologicznej, seksuologicznej i psychiatrycznej w przypadku sądowego ustalania płci.

Zespół dedykowany

W Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA proces tranzycji koordynuje wybitny internista i seksuolog – prof. Józef Andrzej Haczyński – doktor habilitowany nauk medycznych oraz profesor UW. W diagnozie psychiatrycznej wspiera go lek. med. Marta Starzyk – lekarz rodzinny oraz specjalista w zakresie psychiatrii. Opiniowaniem psychologicznym zajmuje się mgr Szymon Niemiec – psycholog i coach tranzycji. Terapię, w zależności od jej nurtu, prowadzi terapeuta i seksuolog mgr Olga Olszewska lub psycholog Magdalena Krukowska-Sidorczuk.

W ramach świadczonych usług wsparcia dla osób doświadczających niezgodności przygotowaliśmy dedykowany pakiet który pomaga w diagnozie:

Pakiet Psychologiczny Diagnoza Osób doświadczających niezgodności płciowej – zakres

Spotkanie 1: Konsultacja psychologa – wizyta pierwszorazowa
Celem konsultacji wstępnej jest ustalenie zakresu koniecznych badań, przeprowadzenie wywiadu klinicznego i weryfikacja dotychczasowych doświadczeń osoby poddającej się diagnostyce. W zależności od decyzji psychologa możliwe jest zlecenie również dodatkowych badań lub testów.

Spotkanie 2: Konsultacja psychologa – kolejna wizyta
Drugie spotkanie z psychologiem poświęcone jest na dokończeniu wywiadu klinicznego, oraz zebrania pogłębionego materiału diagnostycznego, do którego konieczne jest przeprowadzenie standardowych testów takich jak IPP (Inwentarz Płci Psychologicznej) lub przesiewowe testy kliniczne.

Spotkanie 3: PROFEMED – Test psychologiczny osobowości – RISB
Test Zdań Niedokończonych – pół-ustrukturyzowany test projekcyjny, w którym zadaniem osoby badanej jest dokończenie wcześniej przygotowanych zdań. Następnie uzyskane w ten sposób dane są analizowane jakościowo i ilościowo. Treści ujawnione w teście mogą się stać tematem do pogłębionej dyskusji z pacjentem, mogą być też potraktowane jako projekcja nieświadomych treści. Podstawowym celem testu jest ustalenie poziomu przystosowania i funkcjonowania społecznego pacjenta.

Spotkanie 4: PROFEMED – Test psychologiczny osobowości – NEO-PI-R           

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech Wielkiej Piątki, służy do kompleksowego opisu osobowości osoby badanej, dzięki czemu stanowi uzupełnienie wywiadu diagnostycznego.

Spotkanie 5: PROFEMED – Test psychologiczny osobowości – MMPI – 2                        

MMPI (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2) to standardowe narzędzie stosowane przy diagnostyce osób transpłciowych. Jego celem jest stworzenie ustrukturalizowanego profilu osobowości osoby poddającej się diagnostyce. Badanie to pozwala wykluczyć inne niż transpłciowość przyczyny niecisnormatywnego postrzegania własnej płci.

Spotkanie 6: PROFEMED – Test psychologiczny w kierunku oceny poziomu inteligencji – SB5

Przeprowadzany przy zastosowaniu „Skali Inteligencji Stanford-Binet 5”

SB5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Pozwala wykluczyć zaburzenia postrzegania płci na poziomie organicznym i intelektualnym.

Spotkanie 7: Konsultacja psychologa – kolejna wizyta

Celem wizyty jest przykazanie diagnozy psychologicznej oraz ewentualne ustalenie dalszej ścieżki diagnostyki Pacjenta. Pozostałe konsultacje i diagnostyka nie wchodzą w zakres produktu.

 

*Psycholog – przygotowanie zaświadczenia / opinii o stanie zdrowia

na podstawie zebranego wywiadu, wyników testów i przeprowadzonych badań, psycholog wystawia opinię na temat zdrowia psychicznego osoby badanej, ze szczególnym uwzględnieniem jej postrzegania płci własnej, funkcjonowania psycho-społecznego oraz zdolności poznawczych i intelektualnych do samodzielnego decydowania na temat własnej osoby. Opinia przekazywana jest podczas ostatniej wizyty psychologicznej w ramach pakietu*. 

*W wyjątkowych przypadkach może być konieczność skierowania na dodatkowe usługi. Pakiet realizowany jest w placówkach na terenie Warszawy.

Umów wizytę płatną

UMÓW WIZYTĘ

Umów wizytę telefonicznie

22 338 16 11

Umów wizytę w ramach abonamentu

UMÓW WIZYTĘ

Specjaliści:

Internista, seksuolog
ul. Rondo ONZ 1, Warszawa
Psycholog, psychoterapeuta
ul. Kopernika 21/2, Warszawa
Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, Coach
ul. Kopernika 21/2, Warszawa
ul. Rondo ONZ 1, Warszawa
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa
ul. Rondo ONZ 1, Warszawa

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.